O muzyce...przy flecie prostym - samouczek

DO STRONY GŁÓWNEJ
Dobry Święty MikołajuDOBRY ŚWIĘTY MIKOŁAJU - MIDI

DOBRY ŚWIĘTY MIKOŁAJU (AKOMPANIAMENT) - MIDI


d. s. - dal segno (od znaku) - zobacz: Muzyczne określenia wykonawcze
zobacz: TABELE  CHWYTÓWTEKST PIOSENKI

(Autor anonimowy)


Swięty Mikołaj - piosenka

Dobry Święty Mikołaju
Mieszkasz przecież w samym Raju,
//Cóż* Ci szkodzi* przyjść do dzieci*            ----- có-óż; szko-o-dzi; dzie-e-ci.
Choć* raz* w rok - wedle zwyczaju.// - bis      ----- cho-oć; ra-az.

Wiemy, jesteś bardzo stary
I pewnie Cię bolą nogi,
//Ale*, Święty* Mikołaju*,               ----- a-a-le; świe-ę-ty; mi-ko-ła-a-ju.
Nasza* szkoła blisko drogi.// - bis      ----- na-a-sza-a.

Gdy iść będziesz do miasteczka,
To na prawą spojrzyj stronę,
//A zobaczysz* pośród domów*       ----- zo-o-ba-a-czysz; do-o-mów.
Nasze* okna rozświetlone.// - bis      ----- na-a-sze-e.

I zobaczysz dzieci wiele
Wśród okiennej białej ramy,
//I już na pewno* będziesz wiedział*       ----- pe-e-wno; wie-e-dział.
Jak* my* Ciebie wyglądamy.// - bis        ----- ja-ak; my-y.


POWRÓT