O muzyce...przy flecie prostym - samouczek

STRONA GŁÓWNA


metronom
METRONOM


Ten metronom odmierza METRUM (takty) i jest pomocnym narzędziem w nauce rytmiki.MULTIMEDIALNY  PODRĘCZNY  SŁOWNICZEK  MUZYCZNY


    1. BĘBENEK;
    2. BĘDĘ MAMIE POMAGAŁA;
    3. BOCIEK;
    4. CHOINKA;
    5. DOBRY, ¦WIĘTY MIKOŁAJU;
    6. DYŻURNA;
    7. IDZIE WIOSNA;
    8. JADˇ, JADˇ MISIE;
    9. JESIEŃ;
  10. KOLOROWE OŁÓWKI;
  11. MRÓZ;
  12. MY JESTE¦MY KRASNOLUDKI;
  13. NA SANECZKACH;
  14. NIEZAPOMINAJKI
  15. OD ZAGRODY;
  16. PATRZ, SŁOŃCE SIĘ ¦MIEJE;
  17. PIERWSZA KLASA SIĘ NIE SPÓ¬NIA;
  18. PIOSENKA EKOLOGICZNA
  19. PIOSENKA O POKOJU;
  20. POMOGĘ MAMUSI;
  21. STARY NIED¬WIED¬ MOCNO ¦PI;
  22. ¦WIECI SŁONECZKO;
  23. UCIEKAJ MYSZKO DO DZIURY;
  24. UCZEŃ PIERWSZEJ KLASY;
  25. WIANKI
  26. WIEWIÓRECZKA;
  27. WIOSENNY MAZUREK;
  28. WIOSENNE ROBOTY W OGRÓDKU;
  29. WLAZŁ KOTEK NA PŁOTEK;
  30. W PRZEDSZKOLU;
  31. WYSZŁY W POLE KURKI TRZY;
BĘBENEK
do góryBĘDĘ MAMIE POMAGAŁA
do góryBOCIEK
do góryCHOINKA
do góryDOBRY ¦WIĘTY MIKOŁAJU
do góryDYŻURNA
do góryIDZIE WIOSNA
do góryJADˇ, JADˇ MISIE
do góryJESIEŃ
do góryKOLOROWE OŁÓWKI
do góryMRÓZ
do góry
MY JESTE¦MY KRASNOLUDKI
do góryNA SANECZKACH
do góryNIEZAPOMINAJKI
do góry
OD ZAGRODY
do góryPATRZ, SŁOŃCE SIĘ ¦MIEJE
do góryPIERWSZA KLASA SIĘ NIE SPÓ¬NIA
do góryPIOSENKA EKOLOGICZNA
do góry  PIOSENKA O POKOJU
do góryPOMOGĘ MAMUSI
do górySTARY NIED¬WIED¬ MOCNO ¦PI
do góry¦WIECI SŁONECZKO
do góryUCIEKAJ MYSZKO DO DZIURY
do góryUCZEŃ PIERWSZEJ KLASY
do góryWIANKI
do góryWIEWIÓRECZKA
do góryWIOSENNE ROBOTY W OGRÓDKU
do góryWIOSENNY  MAZUREK
do góryWLAZŁ KOTEK NA PŁOTEK
do góryW  PRZEDSZKOLU
do góryWYSZŁY W POLE KURKI TRZY
do góry