O muzyce... przy flecie prostym.


ELEMENTY FORMY MUZYCZNEJ      Pojęcie - FORMA MUZYCZNA - jest pojęciem bardzo szerokim i z racji swojej wielowarstwowości, trudnym do zdefiniowania. Generalnie dotyczy wewnętrznej budowy utworu, wzajemnych w nim relacji między wszystkimi elementami muzycznymi, takimi jak rytm, melodia, harmonia, dynamika, metrum.
     W tym rozdziale chcę Ci przedstawić elementy formy muzycznej, tzn. podstawowe składniki, z których zbudowany jest utwór muzyczny. Należą do nich:

MOTYW - najmniejsza cząstka utworu muzycznego, zawierająca od dwóch do kilkunastu dźwięków stanowiących pewną logiczną całość pod względem rytmicznym i melodycznym, np.


motyw

FRAZA - cząstka budowy utworu muzycznego składająca się z dwóch lub więcej motywów.
Fraza stanowi zamkniętą myśl muzyczną, np.


fraza

ZDANIE MUZYCZNE - w klasycznej postaci często składa się z czterech taktów (tzw. czterotakt), czyli np. z dwóch fraz dwutaktowych, np.


zdanie muzyczne

OKRES - cząstka formotwórcza złożona najczęściej z dwóch dopełniających się zdań muzycznych, z których pierwsze to poprzednik, a drugie - następnik. Okres może już stanowić samodzielną całość muzyczną, np.


okres

TEMAT - całkowicie rozwinięta linia melodyczna, różna dla różnych form utworów, posiadająca wyraźny początek i zakończenie, np.


temat muzyczny
ODA DO RADOŚCI / ODE TO JOY
© Krzysztof Błoński

poprzednia ←                                              → następna