O muzyce... przy flecie prostym.
NIEREGULARNY PODZIAŁ WARTOŚCI RYTMICZNEJ      Proponuję teraz powrót na krótką chwilę do rozdziału → „Wartość rytmiczna”. Zasygnaliazowałem tam istnienie figur rytmicznych pozwalających dzielić wartości rytmiczne w sposób nieregularny.
Oto niektóre z nich:

TRIOLA - powstaje z nieregularnego podziału dwudzielnej wartości rytmicznej na trzy części o tej samej łącznej wartości czasowej. W nutach oznaczana jest cyfrą 3. W zależności od wartości rytmicznej mówimy o trioli ćwierćnutowej, ósemkowej, szesnastkowej itd.
KWINTOLA - powstaje z nieregularnego podziału dwudzielnej w.r. na pięć [zamiast czterech] równych części. Kwintola oznaczana jest cyfrą 5.
SEKSTOLA - grupa rytmiczna powstała w wyniku podziału dwudzielnej w.r. np. całej nuty na sześć ćwierćnut, zamiast czterech. W nutach sekstolę oznaczamy cyfrą 6.
SEPTYMOLA (SEPTOLA) - figura rytmiczna powstała z nieregularnego podziału dwudzielnej w.r. na siedem [zamiast czterech] części o tej samej łącznej wartości czasowej. W nutach oznaczana jest cyfrą 7.
Można też w drugą stronę.

DUOLA - figura rytmiczna powstała z nieregularnego podziału w.r. trójdzielnej na dwie [zamiast trzech] równe części. W nutach oznaczana jest cyfrą 2.
KWARTOLA - powstaje w wyniku nieregularnego podziału w.r. trójdzielnej na cztery [zamiast trzech] równe części. Kwartola w nutach oznaczana jest cyfrą 4.

© Krzysztof Błoński
poprzednia ←                                                   → następna