Gród średniowieczny

O muzyce... przy flecie prostym - samouczek

STRONA GŁÓWNA


Bogurodzica


Bogurodzica jest utworem, który nie posiada stałego metrum. Powyższy zapis jest wprawdzie precyzyjny pod względem wysokości dźwięków i ich wartości rytmicznych, ale nie uwzględnia tempa i pauz na oddech (choć przerywane pionowe linie stanowią tu ważną wskazówkę), w związku z czym nie wykona utworu poprawnie ten, kto go uprzednio nie słyszał.
Po to by zapisać Bogurodzicę zgodnie z kanonami współczenej notacji, należy najpierw określić jednostkę metryczną (wartość rytmiczną służącą jako jednostka miary czasowej taktu). Ósemka narzuca się tu sama, zatem czas trwania poszczególnych taktów będzie równał się czasowi trwania wszystkich ósemek zawartych w każdym z nich (łącznie z pauzami). Liczba jednostek metrycznych (ósemek) określona będzie na początku każdego taktu lub na początku pierwszego z grupy taktów o tej samej liczbie jednostek metrycznych.
Teraz tempo.
Istnieją dwa główne nurty wykonawcze Bogurodzicy - gregoriański i rycerski.
Pierwszy oparty jest na zasadach chorału gregoriańskiego.
Jako wzorzec przyjąłem wykonanie Benedyktynów z Tyńca. Po uśrednieniu tempa i niuansów dynamicznych, taki oto zapis postanowiłem Państwu przedstawić:


BOGURODZICA


Jeżeli teraz weźmiesz do ręki flet i zagrasz to co powyżej napisałem, powinno wyjść Ci coś takiego:

włącz odtwarzacz i śledź przebieg nut
Bogurodzica - otwórz plik MIDI


Bogurodzica śpiewana na modłę rycerską przebiega w tempie znacznie wolniejszym, co w połączeniu z dużą ilością mocnych głosów w unisonie nadaje utworowi charakter monumentalny i bardziej uroczysty.

Posłuchaj

BOGURODZICA
Otwórz plik audio (mp3)


Niestety, nie potrafię określić kto wykonuje podaną wersję utworu. Jeżeli rozpoznałeś wykonawcę, proszę o KONTAKT.GRATKA DLA TROPICIELI HISTORII !

Artykuł pt. CZTEROGŁOSOWA „BOGARODZICA”


przejdź do "Pieśni patriotyczne"