Wielce Szanowny Internauto !


    Witam na stronie poświęconej fletowi prostemu. Stanowi ona uzupełnienie do wydanego w roku 2007 samouczka pt. „O muzyce... przy flecie prostym”.

    Ideą Samouczka jest przybliżenie szerszemu gronu odbiorców (w sposób skondensowany i możliwie najprostszy) zasad rządzących muzyką, terminologii muzycznej i pisma nutowego w stopniu podstawowym, w oparciu o flet prosty jako instrument ogólnodostępny. Niniejsza witryna stworzona została w celu popularyzacji tej idei poprzez publikację Samouczka oraz prezentację różnych gatunków muzycznych w opracowaniu nutowym na flet prosty.

Zakładka „Nuty” - zgodnie z nazwą zawiera nuty, których w miarę upływu czasu będzie przybywać.

„Flażolet” - zakładka poświęcona instrumentowi o tej nazwie, skądinąd znanemu jako
tin whistle. Tabela chwytów dla flażoletów o różnych strojach oraz utwory na flażolet w postaci zapisu nutowego i w formacie "MIDI".

Tego, jakie jest przeznaczenie przycisku „Kontakt”, wyjaśniać raczej nie muszę.

    Wszystkie zamieszczone tu materiały są do Twojej dyspozycji, oczywiście dla własnego użytku. Kopiowanie ich do innych portali generalnie będzie traktowane jako (delikatnie mówiąc) nietyczne, ale, jeżeli już koniecznie musisz materiał z tej witryny umieścić na innej stronie, opatrz go linkiem zwrotnym, nawet jeżeli adres strony widnieje na grafice, którą skopiowałeś - tak będzie przyzwoicie. A jeśli uznasz, że strona, którą własnie oglądasz, jest warta odwiedzania, opowiedz o tym przyjaciołom lub zamieść jej adres w tych miejscach w sieci, do których masz dostęp, jednak w taki sposób żeby nie miało to znamion spamu. Oczywiście przymusu nie ma, mam jednak nadzieję, że to niezbyt wygórowana cena.

    Ufając, że spędzonego tu czasu nie uznasz za stracony, życzę wielu sukcesów na niwie trudnej sztuki "fujarzenia".

Krzysztof BłońskiZOBACZ  CO  NOWEGO  W  SERWISIE

nowości w serwisie