Multimedialny Podręczny Słowniczek MuzycznyC

C, c
caccia
cadenza
cake-walk
calando
cała nuta
całotonowa skala
cały ton
camerata florencka
campane
campanelli
canarie
canon
cantabile
cantata
cantus
cantus firmus
capostato
cappella
capriccio
capriccioso
capstrzyk
carillon
cassa
castagnette
cavaco
cavatina
Cb.
C-dur
celesta
cello
cembalo
cent
Ces, ces
Ces-dur
Ceses, ceses
cezura
c.f.
Cfg.
cha-cha-cha.
chase
chaconne
chanson
charleston
chansonnier
chitarra
chitarrone
chodzony
chopinowski akord
chorał gregoriański
chorał protestancki
chordofony
chorea
choreografia
chór
chromatyczna skala
chromatyczne instrumenty
chromatyczne znaki, interwały, półtony
chromatyka
chrotta
chwytnik
C. i.; Cor. ing.
ciaccona
cinelli
Cis, cis
Cis-dur
Cisis, cisis
cis-moll
clarinetto
clausula
clavecin
clavicembalo
c-moll
Cmpn.; Camp.
Cmpl.
coda
col, colla, coll
combo
come
comes
comodo
con
concentus
concertato
concertina
concertino
concerto
concerto grosso
conductus
continuo
contra
contrapunctus
cool
coperto
Cor.; Cr.
corda
cornamusa
cornetto
corno
cornu
coro
corrente
courante
Credo
crescendo
crwth
c. sord.; c.s.
Cst.; Cast.
custos
c.v.
cyfrowany bas
cygańskie skale
cykliczne formy
cymbał
cymbały
cynk
cytara
cytra
czara głosowa
czardasz
czas trwania dĽwięku
czastuszki
czelesta
czeng
częstotliwo¶ć drgań
czterodĽwięk
czurynga
czynele

powrót do słowniczka