O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznycontrapunctus (wym. kontrapunktus; łac. średn.; wł. contrappunto)


- *kontrapunkt;

contrappunto alla mente - kontrapunkt improwizowany (XVI w.);
contrappunto doppio - kontrapunkt podwójny.
powrót