O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznycykliczne formy


- formy muzyczne (np. *sonata, *suita) składające się z kilku istniejących także samodzielnie części (tańce, marsz, scherzo, preludium, fuga, rondo, forma sonatowa itp.), niekiedy powiązanych ze sobą tematycznie.

powrót