O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznycymbały (z gr. kymbalon = małe talerze)


- instrument z grupy *chordofonów uderzanych pochodzenia wschodniego, który pojawił się w Europie w XII w.;
zbudowany jest z pudła rezonansowego w kształcie poziomego trapezu, na którym rozpięte są stalowe struny różnej długości; dźwięki wydobywa się przez uderzanie o struny drewnianymi pałeczkami;
spotykane są często na Węgrzech i na Białorusi jako jeden z podstawowych instrumentów w kapelach ludowych.cymbały


Otwórz plik audiopowrót