O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznycytra (z gr. *kithára; wł. cetra; niem. Zither)


- instrument z grupy *chordofonów szarpanych z płaskim pudłem rezonansowym bez *szyjki;
rozróżnia się dwa podstawowe typy cytry:

     cytra akordowa

w zależności od wielkości, wypozażona w 21 - 92 strun wzbudzanych palcami lub *plektronem;
struny wiolinowe (z prawej strony instrumentu) strojone diatonicznie lub chromatycznie służą do wygrywania melodii, zaś struny akordowe (z lewej strony instrumentu) pogrupowane są w akordy i służą do akompaniamentu;
małe instrumeny nie posiadają grup akordowych
w dużych instrumentach można spotkać się z podwójnymi strunami wiolinowymi strojonymi w tej samej wysokości:


cytra
cytra akordowa


Otwórz plik audio


     cytra koncertowa

składa się z płaskiego pudła rezonansowego, na którym napiętych jest ok. 40 strun; kilka z nich (3-5) przechodzi nad *gryfem i służy do wykonywania melodii, pozostałe zaś do akompaniamentu;
struny służące do wykonywania melodii szarpie się specjalnym pierścieniem założonym na kciuk prawej ręki, inne zaś struny pozostałymi palcami;
lewa ręka służy do skracania strun na gryfie:

cytra koncertowa
cytra koncertowaOtwórz plik audiopowrót