O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznyczardasz (z węg. csárdás dosł. karczmiarski, od csárdá = karczma)


- ludowy taniec węgierski w takcie parzystym;
składa się z dwóch części:
pierwszej - powolnej, zwanej lassan lub lassu (węg. powolny), o charakterze melancholijnym i patetycznym, zwykle w tonacji molowej, w takcie 4/4 oraz z drugiej - bardzo szybkiej, gwałtownej, zwanej friss lub friska (węg. szybki), w takcie 2/4;
w wersji stylizowanej występuje u wielu kompozytorów (F. Liszt, J. Brahms, J. Straus i in.), lecz największą popularność zdobył Czardasz Vittorio Montiego.
powrót