O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznyczęstotliwość drgań


- liczba drgań jakiegoś ciała w ciągu 1 sekundy;
ogólnie przyjętą jednostką częstotliwości drgań jest l *herc (Hz);

zob. też *słyszalność.
powrót