O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek MuzycznyCb. - skrót od contrabasso (wł.)


- skrót partyturowy dla partii *kontrabasu;

zob. *partytura.

powrót