O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznycent (skr. ct)


- jednostka miary interwałów, wprowadzona w XIX w. przez J. Ellisa;
stanowi 1/100 półtonu temperowanego, 1/200 całego tonu, czyli 1/1200 część oktawy;
ct jest miarą przyrostu częstotliwości między składnikami interwału i wynosi:


co oznacza przyrost częstotliwości o ok. 0,06% na cent;

zob. *interwał.

powrót