O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznychór (z gr. chorós = taniec zespołowy, zespół tancerzy i śpiewaków; wł. coro)


1. wieloosobowy zespół wokalny;
ze względu na obsadę chóry dzielą się na dziecięce, żeńskie, męskie i mieszane;
ze względu na liczbę głosów - na jedno–, dwu–, trzy–, cztero– i więcej głosowe, np. czterogłosowy chór mieszany składa się z *sopranów, *altów, *tenorów i *basów;
ze wzgkędu na technikę wykonania - na *a cappella i z akompaniamentem instrumentalnym.

2. balkonowa część kościoła przeznaczona dla zespołu śpiewaczego i organów.

3. rząd piszczałek w organach.

4. w obrębie orkiestry - grupa instrumentów z tej samej rodziny, np. grupa wiol, grupa puzonów.

5. utwór chóralny.

6. grupa strun strojonych w unisonie lub w oktawie, jak np. w mandolinie.powrót