O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznychromatyczna skala (z gr. chroma = barwa, kolor) lub schromatyzowana


- skala złożona z 12 dĽwięków w ramach każdej oktawy, ułożonych w następstwach półtonowych;
skala chromatyczna powstaje przez uzupełnienie skali diatonicznej półtonami za pomoc± odpowiednich podwyższeń i obniżeń, np.:
 c1, cis1, d 1, dis1, e1, f 1, fis1, g1, gis1, a1, ais1, h1, c2...

 lub

 c1, des1, d 1, es1, e1, f 1, ges1, g1, as1, a1, b1, h1, c2...

chromatyczna skala (c1 - c2)Otwórz plik audio


zob. *znaki chromatyczne.powrót