O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznycome (wym. kome; wł.)


- jak, tak jak;

come prima - jak początkowo;
come sopra - jak wyżej;
oznacza powrót do poprzedniego tempa, zmienionego przez wprowadzenie odpowiednich oznaczeń lub określeń (zob. *tempo primo, *a tempo);
come un'eco - na sposób echa, jak gdyby echo, itp.

powrót