O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznycon (wym. kon; wł.) - z


- przyimek stosowany w połączeniach z rzeczownikiem we włoskich określeniach wykonawczych (zob. *col), np.:
con abbandono = abbandono = abbandonatamente = abbandonato - niedbale, bezradnie;
con accuratezza - dokładnie;
con affetto = *affettuoso - z uczuciem;
con agevolezza = agevole - łatwo, lekko, swobodnie;
con agiatezza = agiata - wygodnie, swobodnie;
con agilita - żwawo, zwinnie;
con agitazione = agitato - burzliwie, gwałtownie;
con alcuna lizenza - z pewną swobodą;
con allegrezza - szybko i żwawo;
con amarezza - z goryczą, gorzko;
con amore = amoroso - miłośnie, pieszczotliwie;
con anima = animato = animando - z ożywieniem;
con bravura - śmiało, odważnie;
con brio = brioso - żwawo, z życiem, wesoło;
con calore = caloroso - z zapałem;
con delicatezza = delicato = delicatamente - subtelnie, delikatnie;
con devozione - ze skupieniem, nabożnie;
con dignita - z godnością, poważnie;
con discrezione - z umiarkowaniem;
con disperazione - ze smutkiem, beznadziejnie;
con eleganza - szykownie, elegancko;
con espansione = espansivo - wylewnie;
con espressione = espressiwo - z wyrazem, uczuciowo;
con fervore - gorąco, żarliwie;
con forza - z siłą;
con fretta = frettando - przyspieszając;
con fuoco = fuocoso - ogniście, z temperamentem;
con garbo = garbatamente - miło, wdzięcznie, z powabem;
con gradevolezza = gradevole - przyjemnie, miło;
con grandezza = grandioso - wzniosie, wspaniale;
con gravita - ciężko;
con grazia = grazioso - miło, z wdziękiem;
con gusto - z przyjemnością, ochoczo;
con impeto = impetuoso - gwałtownie;
con ira = irato - gniewnie;
con leggerezza = leggero - lekko;
con malinconia = malinconico - smutno;
con moto - ruchliwie, szybko;
con morbidezza - pieszczotliwie;
con ottava - con 8va, con 8va bassa - zob. *ottava;
con passione = appassionato - namiętnie;
con pedale - przy grze na fortepianie oznacza, że należy użyć prawego *pedału;
con rigore = rigoroso - ściśle (w rytmie i tempie);
con sentimento - z uczuciem, tkliwie;
con sordino - z *tłumikiem*)M. Musorgski - Obrazki z wystawy: Dwaj Żydzi;
con spirito = spirituoso - z ożywieniem;
con strepito = strepitoso - hałaśliwie;
con tenerezza = teneramente - delikatnie, tkliwie;
con tristezza = triste - smutnie, żałośnie;
con tutta la forza = tutta la forza - możliwie najgłośniej;
con variazioni - z *wariacjami (np. tema con variazioni, andante con variazioni);
con vigore = vigoroso
- z siłą;
con vivacita = con vivezza - żywo, z ożywieniem, i in.
br/>


powrót