Multimedialny Podręczny Słowniczek MuzycznyD

D, d
da capo
dal segno
damaru
danza
d. c.
D-dur
dechant
deciso
decrescendo
decybel
decyma
decymola
delicato, delicatamente
Des, des
descort
Des-dur
Deses, deses
dessus
détaché
detonowanie
dęta orkiestra
dęte instrumenty
diabolus in musica
diafonia
diapazon
diapente
diatessaron
diatoniczna skala
diatoniczne instrumenty
diatonika
diminuendo
diminutio
di molto
Dis, dis
discantus
Disis, disis
dis-moll
ditoniczna skala
ditonus
div.
divertimento
divisi
d-moll
do
dobosz
dodane linie
dodekafonia
dolce
doloroso, con dolore, dolente
dominanta
dominantowe akordy
domra
doppio
dorycka skala
drammatico
drewniane instrumenty
drumla
d. s.
dudy
duet
dumka
duo
duodecyma
duola
dur
dur-moll system
durowa skala
durowe gamy
durowy trójdĽwięk
dusza
dux
dwukre¶lna oktawa
dyminucja
dynamika
dyrekcyjny głos
dyrygowanie
dysonans
dyszkant
dzwonki
dzwony
dzwony orkiestrowe
dĽwięcznik
dĽwięk

powrót do słowniczka