O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznyklawiatura (z łac. clavis = klucz)


- urządzenie umożliwiające muzykowi grę na wyposażonych w nie instrumentach;
składa się z systemu dźwigni uruchanianych przy pomocy *klawiszy ułożonych wg jakiegoś schematu;
najczęsiej spotykany układ, to prostokątne klawisze koloru białego dla dźwięków szeregu podstawowego (diatonicznego) oraz klawisze czarne, krótsze i węższe, dla pozostałych dźwięków skali chromatycznej (podwyższeń i obniżeń), przy czym najniższe dźwięki wydobywane są przy pomocy klawiszy znajdujących się po lewej stronie klawiatury (fortepian, organy) lub, w przypadku klawiatury pionowej, u góry (akordeon), zaś najwyższe przy pomocy klawiszy z prawej strony klawiatury lub jej dolnej części;
jeżeli instrument posiada więcej klawiatur ręcznych (np. organy, klawesyn), noszą one nazwę manuałów (od łac. manus = ręka);
w organach zastosowanie ma także klawiatura nożna nosząca nazwę *pedału;
odmianą klawiatury jest klawiatura guzikowa stosowana np. w *concertinach czy akordeonach guzikowych;
w Polsce, dla klawiatury basowej w akordeonie używano nazwy tastatura.*KLAWIATURA  FORTEPIANU
powrót