O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznymolowe gamy


- *gamy zbudowane w oparciu o skalę molową;

poniższe zestawienie obejmuje gamy molowe naturalne (do 7 znaków przykluczowych);
jego centrum stanowi gama a-moll złożona z dźwięków szeregu podstawowego, tj. bez żadnych podwyższeń (krzyżyków) i obniżeń (bemoli) - dźwięki: a, h, c, d, e, f, g, (a1)

powyżej gamy krzyżykowe rozpoczynające się od V stopnia, tj. dominanty gamy posiadającej o jeden krzyżyk mniej, ułożone w tej kolejności w górę od gamy a-moll;

poniżej gamy bemolowe rozpoczynające się od IV stopnia, tj. subdominanty gamy posiadającej o jeden bemol mniej, ułożone w tej kolejności w dół od gamy a-moll.

  *ais-moll - 7 krzyżyków
  *dis-moll - 6 krzyżyków
  *gis-moll - 5 krzyżyków
  *cis-moll - 4 krzyżyki
  *fis-moll - 3 krzyżyki
  *h-moll - 2 krzyżyki
  *e-moll - 1 krzyżyk
  *a-moll
  *d-moll - 1 bemol
  *g-moll - 2 bemole
  *c-moll - 3 bemole
  *f-moll - 4 bemole
  *b-moll - 5 bemoli
  *es-moll - 6 bemoli
  *as-moll - 7 bemoli


zob. *koło kwintowepowrót