OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW
*)      - przykład do słuchania
ang. - język angielski
celt. - język celtycki
chin. - język chiński
czes. - język czeski
fr. - język francuski
gr. - język hebrajski
hiszp. - język hiszpański
jap. - język japoński
łac. - język łaciński
miem. - język niemiecki
por. - porównaj
port. - język portugalski
pot. - potocznie
ros. - język rosyjski
ukr. - język ukraiński
węg. - język węgierski
wł. - język włoski
dawn. - dawny, dawniej
dosł. - dosłownie
skr. - skrót, skrócona nazwa
średn. - średniowieczny
wym. - wymawiaj
zam. - zamiast
zob. - zobacz
zdrobn. - zdrobnienie, zdrobniale