O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznypartytura (z wł. partire = dzielić)


- zapis nutowy utworu zespołowego sporządzony w taki sposób, by wszystkie partie (głosy instrumentalne i wokalne) zestawione były jedna nad drugą, w powszwchnie przyjętym tzw. porządku partyturowtm (uwzględniającym podział na poszczególne rodziny instrumentów), który wygląda nastepująco (od góry):
   instrumenty dęte drewniane,
   instrumenty dęte blaszane (zob. *aerofony),
   instrumenty perkusyjne,
   fortepian jako instrument orkiestry,
   harfy,
   organy,
   partie wolakne, w kolejności: głosy solowe, chór;
   instrumenty smyczkowe;
w formach koncertowych partia solowa notowana jest nad grupą instrumentów smyczkowych;
w ramach każdej z grup, partie poszczególnych instrumentów połączone są *akoladą i ułożone wg skali instrumentów - od najwyższej (ulokowanej u góry) do najniższej (u dołu), np.:


partytura dla grupy instrumentów smyczkowychpartyturę chóralną sporządza się identycznie - od głosu najwyższego (u góry) do najniższego (u dołu);
*instrumenty transponujące zanotowane są w partyturze w notacji właściwej dla danego instrumentu, a nie w właściwej wysokości brzmienia;
system notacji partyturowej wprowadzony został pod koniec XVI w., przedtem istniała tylko notacja dla poszczególnych głosów.


przykład partytury nowoczesnej
powrót