Multimedialny Podręczny Słowniczek MuzycznyS

S, s
sakshorn
saksofon
salendro
salonowa orkiestra
salpinx
saltarello
saltato, saltando
samba
Sanctus
sarabanda
sarusofon
sautillé
scandicus
scherzando, scherzoso
scherzino
scherzo
Schleifer
sciolto
scordatura
secco
seconda volta
secondo, seconda
segno
segue
seguidilla
seksta
sekstet
sekstola
sekstowy akord
sekunda
sekundowy akord
sekwencer
sekwencja
semibrevis
semifusa
semiminima
semitonium
semplice
sempre
senza
septet
septola, septymola
septyma
septymowy akord
serenada
serenata
seria
serinette
serio, serioso
serpent
sfogato
sfoggiando
sforzando, sforzato, forzato;   sf, sfz
shimmy
si
siesieńki
simile
sinfonia
sinfonietta
Singspiel
sistrum
skaczący smyczek
skala
skald, skaldowie
skoczek
skok
skomoroch
skordatura
skróty notacji muzycznej
skrzydłówka
skrzypce
skupiony układ harmoniczny
slendro, salendro
slentando, slentato
słaba część taktu
słuch
słyszalność
smorzando
smyczek
smyczkowanie
smyczkowa orkiestra
smyczkowe instrumenty
sol
solemnis
solenne
solfeggio
solfeż
solista
solistyczna muzyka
solmizacja
solo
sonata
sonatina
sonatowy cykl
sonore
sonorystyka
sopra
sopran
sopranowy klucz
sordino
sostenuto
sotto voce
spianato
spiccato
spiegando
spirituoso, con spirito
s. sord., s.s.
staccato
stagione
stantipes
starogreckie skale
starowiedeńska szkoła
stepowanie
stereofonia
stile
stingendo
stopa
stopień
stół gry
strefowość w muzyce
stretto
stringendo
stroik
stroikowe instrumenty
strojenie instrumentów
strój
struna
strunnik
strunowe instrumenty
styl muzyczny
stylizacja w muzyce
subbas
subdominanta
subito
subkontra oktawa
submedianta
subsemitonium
subtonium
suita
sul, sulla
surdynka
surma
suwak
suzafon
swing
Sxf.
sycyliana
sygnałówka
symfonia
symfoniczna orkiestra
synagogalne śpiewy
synkopa
syntezator
syntoniczny komat
syrinx
system dźwiękowy
szafa grająca
szałamaja
szarpane instrumenty
szeng
szereg dźwiękowy
szesnastka
sześćdziesięcioczwórka
szmer
szot, szkot
szpinet
sztajer
sztort
szyjka

powrót do słowniczka